• Rýchly kontakt: +421 53 3810 467

Sme držiteľom certifikátu na odborné odstránenie a odvoz azbestu a prvkov obsahujúci azbest zo stavieb v exteriérov.

PONÚKAME :

  • Poradenstvo a konzultáciu
  • Vypracovanie cenovej ponuky
  • Zabezpečenie potrebných povolení z RÚVZ a OÚŽP pre prácu s nebezpečným materiálom
  • Odborná demontáž
  • Odvoz na skládku