Základová fólia - STANDARD GS

Popis

Montovaný pomedzi základové steny a základom tvorí ideálnu protivlhkostnú bariéru, zabezepčenie pred mechanickým poškodením, pred škodlivým pôsobením koreňov stromov a krov. Zároveň stanoví ideálnu drenáž a ventiláciu pre zvislé základové steny. Používaný je na terasy, balkóny, zabraňuje prestupu vlkosti do vrstvy betónu, vyrovnáva hydrostatické tesnenie, stanoví drenážnu vrstvu odvádzajúcu vodu pretekajúcu z podlahy alebo štrku do odvodňovacích rúr. Pri izolácií stropov budov fólia Eurovent STANDARD GS môže byť použitá na už existujúcich budovách ako aj novostavbách. V takýchto miestach zabezpečuje stropy pred vlhkosťou a umožňuje rovnomerné a hladké vyliatie podkladového betónu. FóliaEurovent STANDARD GS je jedným z mála izolačných materiálov, ktorý sa ideálne hodí na zakladanie zelených záhrad na strechách budov.  V takomto použití chráni betón pred kyslým pôsobením humusu a veľkou vlhkosťou podložia. Ideálne drenuje vlhkosť z rastlín nachádzajúcich sa na streche. Pri vodorovnej izolácii Eurovent STANDARD GS je využívaná vyrovnávacia vrstva pod podlahovú dlažbu. Systém ukladania dlažby pri použití Eurovent STANDARD GS skracuje čas ukladania, zmenšuje náklady využívania stavebného náradia ako aj materiálov, zabezpečuje odtekanie cementového zlievania do hĺbky ako aj chráni základy pred kapilárnou vlhkosťou. Vysoká kvalita produktu Eurovent STANDARD GS dáva jeho užívateľom pokoj, spokojnosť a istotu trvácnosti ako aj zdravej klímy ich domu. Eurovent STANDARD GS je potláčaná základová fólia, vyrobená z polyetylenu vysokej hustoty (HDPE) s rovnomerným uložením výliskov. Určená je na tvorbu hydroizolácie budov. Je veľmi odolná voči deformáciám, zabezpečuje ventiláciu priestoru na ktorom je zamontovaná alebo zabezpečená ju pred spodnou vodou ako aj vlhkosťou.Dodatočne tvorí vrstvu tepelnej a akustickej izolácie. Je odolná na pôsobenie kyselín, zásad a rozpúšťadiel, baktérií, húb ako aj koreňov rastlín. Základová fólia Eurovent STANDARD GS nachádza využitie v niekoľkých častiach budov obytných ako aj priemyselných. Je používaná najmä ako zvislá izolácia základových stien, izolácia stropov a izolácia budov, izolácia plochých striech najmä pri zakladaní zelených záhrad, izolácia medziposchodová. Pri zvislej izolácií stien budov Eurovent STANDARD GS sa používa ako protivlhkostná izolácia základových stien.


Základová fólia - STANDARD GS

Viac pohľadov
47,00 €

* Povinne vyplnené polia

47,00 €

Skúsenosti, moderná technológia, kompetentnosť, zreteľnosť a zodpovednosť, ako aj stabilita sú kľúčové ukazovatele odlišujúce značku Eurovent medzi inými značkami konkurencie. Počiatočné skúsenosti v technológii výroby siahajú do prvej polovice devedesiatych rokov minulého storočia. Aktívna činnosť v devedesiatych rokoch a prvej dekáde aktuálneho storočia značne rozvinula technologické možnosti ako aj know-how, čoho efektom sú ponúkané výrobky – jeden z najlepších v svojej triede. Výrobky Eurovent sú charakterizované modernými riešeniami, vyznačujúce sa vysokými užitkovými vlastnosťami (tesárom, investorom). Spolu s výrobkami Eurovent je ponúkaný bohatý servis v oblasti poradenstva, výberu produktov , hľadaní riešení, správnej montáže a používania ako aj systém záruky. Obchodným spoločnostiam a tesárom zaangažovaným v procese sú ponúkané školenia z oblasti najlepších stavebných riešení, podporených výrobkami Eurovent. Takto dáva značka Eurovent svojim klientom pocit bezpečnosti a životnosti, čo v prípade hydroizolačných materiálov pre stavebníctvo je kľúčovým činiteľom ovplyvňujúcim životnosť stavebných objektov.

1 ks