Základová fólia - DRAIN TEC

Popis

Eurovent DRAIN TEC je základová drenážna folia, vyrábaná z polietylenu vysokej hustoty (HDPE) s rozvnomerným uložením výstupkov spájaných s geovlákninou. Určená na tvorbu hydroizolácie budov vo vodorovnom alebo zvislom uložení. Je veľmi odolná voči deformáciám, tvorí ventilačnú vrstvu a vďaka zmontovanej geovláknine zabezpečuje dvojitú drenáž pôsoviacu na báze filtra. Dodatočne tvorí izolačnú tepelnú a akustickú vrstvu. Je odolná voči pôsobeniu kyselín, zásad, rozpúšťadiel, baktérií, húb a koreňov rastlín. Eurovent DRAIN TEC  je výrobok najvyššej kvality a aj preto je označený originálnou etiketou. Základová drenážna folia Eurovent DRAIN TEC nachádza uplatnenie v niekoľkých oblastiach obytných budov a priemyselných budov. Používa sa najmä ako zvislá izolácia základových stein, navrhovaných najmä pri historických budovách, spĺňa drenážnu ako aj ochrannú funkciu. Vďaka svojej unikátnej stavbe tvorí dve vzdušné medzery dávajúc daodatočnú ventiláciu izolovaného povrchu. Dokonale sa osvedčuje v regiónoch s vysokou úrovňou podzemných vôd, kde je nezastupiteľná pri vykonávaní obvodovej drenáže. Nachádza uplatnenie ako izolácia oporných múrov, kde ich zabezpečuje voči vode, pôsobeniu koreňov rastlín a koróziou spôsobenou siričitanmi a chlórom, ktoré obsahuje voda. Používaná je ako vodorovná izolácia v priestore strechy na zabezpečenie izolačných vrstiev v technológii strešných záhad. Kde je schopnosť ventilácie a drenáže nazasupiteľná. Eurovent DRAIN TEC dáva jeho užívateľom pokoj, spokojnosť a istotu trvácnosti ako aj zdravej klímy ich domu.


Základová fólia - DRAIN TEC

Viac pohľadov
178,50 €

* Povinne vyplnené polia

178,50 €

Skúsenosti, moderná technológia, kompetentnosť, zreteľnosť a zodpovednosť, ako aj stabilita sú kľúčové ukazovatele odlišujúce značku Eurovent medzi inými značkami konkurencie. Počiatočné skúsenosti v technológii výroby siahajú do prvej polovice devedesiatych rokov minulého storočia. Aktívna činnosť v devedesiatych rokoch a prvej dekáde aktuálneho storočia značne rozvinula technologické možnosti ako aj know-how, čoho efektom sú ponúkané výrobky – jeden z najlepších v svojej triede. Výrobky Eurovent sú charakterizované modernými riešeniami, vyznačujúce sa vysokými užitkovými vlastnosťami (tesárom, investorom). Spolu s výrobkami Eurovent je ponúkaný bohatý servis v oblasti poradenstva, výberu produktov , hľadaní riešení, správnej montáže a používania ako aj systém záruky. Obchodným spoločnostiam a tesárom zaangažovaným v procese sú ponúkané školenia z oblasti najlepších stavebných riešení, podporených výrobkami Eurovent. Takto dáva značka Eurovent svojim klientom pocit bezpečnosti a životnosti, čo v prípade hydroizolačných materiálov pre stavebníctvo je kľúčovým činiteľom ovplyvňujúcim životnosť stavebných objektov.

1 ks