Sikaflex -11 FC

Popis

Škáry v stavebníctve v miestach, kde sa požaduje vyšší modul a nižšia celková prípustná deformácia, škáry s malým alebo stredným pohybom.
- styk medzi podlahou/ schodmi a stenou
- styk medzi podlahou a strojnými zariadeniami
- tmelenie spojov / tmelenie prestupov potrubí/ ventilačných a klimatizačných systémov
- univerzálny tmel na tmelenie a lepenie kovových a drevených konštrukcií

Charakteristiky / prednosti - vynikajúca priľnavosť k mnohým podkladom
- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu
- tmel s vysokým modulom
- stála konzistencia
- nesteká ani na zvislých povrchoch
- celková prípustná deformácia 15 %

Sikaflex -11 FC

Viac pohľadov
9,84 €

Spoločnosť Sika Slovensko spol. s r.o. bola založená v roku 1993 ako dcérska spoločnosť celosvetového koncernu Sika. Na základe odporúčaní svojej materskej firmy i na základe získaných skúseností, si z celého širokého sortimentu ponúkaných produktov SIKA vybrala z každej zo spomínaných oblastí tie, ktoré je možné uplatniť na Slovensku. Neustále spolupracuje so zahraničnými odborníkmi, vzdeláva svojich pracovníkov tak, aby pomohli vyriešiť zákazníkovi každý problém. Jedným zo zaujímavých a jednoduchých ukazovateľov postavenia spoločnosti Sika Slovensko je fakt, že v lete roku 1998 mala 7 zamestnancov a koncom roku 2008 má 43 zamestnancov. V októbri roku 2001 naša spoločnosť po skoro troch rokoch intenzívnej práce úspešne absolvovala certifikačný audit a získala certifikát systému ISO 9001 a ISO 14 001. Začiatkom roku 2002 sme pre slovenský trh pripravili nový rad produktov, špeciálne určených pre predaj v stavebninách. Sú to materiály, ktoré sú svojim určením a zároveň jednoduchým spracovaním vhodné pre majiteľov rodinných domov, pre menšie stavebné firmy, t.j. pre stavebné práce menšieho rozsahu.