Reklamačný poriadok - UNISA s.r.o. - Strešné centrum

Reklamačný poriadok a ochrana osobných údajov.

I. Vrátenie alebo výmena tovaru

 • Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
 • V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 
 • Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. 
 • Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné. 

 

II. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Záručná doba je platná na jednotlivé produkty podľa obchodného zákonníka, platného na území SR. Záručná doba na odkvapový systém SATJAM NIAGARA je platná podľa záručného listu uvedeného na webstránke www.satjam.sk, www.odkvap.sk.
 2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo použivaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 3. Zákazník preberá zodpovednosť  za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. UNISA s.r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.
  Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), odporúčame neprevziať zásielku od doručovateľa a  žiadať spísanie zápisu. 
  Pri  uplatňovaní reklamácie, ktorú spôsobila UNISA s.r.o( neúplný tovar, zámena) túto realizujte písomne a musí obsahovať:
  a) označenie a popis závady zásielky,
  b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku

 

III. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov