Kritériá výberu strešnej krytiny.

V dnešnom mori produktov čo sa strešnej krytiny týka, je naozaj ťažké sa zorientovať a vybrať si to najlepšie. Existuje množstvo riešení a preto je dôležité poznať všetky možnosti , nechať si správne poradiť odborníkom a až potom nakupovať. Nie vždy je rozhodujúcim faktorom pri výbere len cena, často je to aj hmotnosť krytiny, tvar a sklon strechy, poveternostné podmienky a iné dôvody pre ktoré by ste v konečnom dôsledku nemuseli byť s výberom krytiny spokojní. Povedzme si teraz aspoň základné parametre na ktoré sa pri výbere strechy musíme zamerať:

CENA 
V súčasnej dobe sa na trhu nachádzajú krytiny od rôznych výrobcov s rôznymi cenovými reláciami výber je len na Vás. Výška ceny závisí napr. od vybraného materiálu alebo farby. Je potrebné uvedomiť si, že nie vždy je drahšia krytina aj kvalitnejšia, ale zároveň nie vždy je lacnejšia krytina dostatočne trvácna a vhodná na Váš typ strechy.

VÁHA
Strešné krytiny sa podľa svojej hmotnosti delia na  ľahké a ťažké. Poznať ich hmotnosť je veľmi dôležité vzhľadom na krov a korektného naprojektovania strešnej konštrukcie. Ak musí strecha často odolávať napr. silnému vetru alebo v zime veľkým množstvám snehu, musí byť konštrukcia dostatočne nosná. Hmotnosť krytiny je údaj, ktorý je potrebný najmä pri rekonštrukciách starších objektov. Nie každá pôvodná konštrukcia krovu musí vyhovovať dnešným podmienkam pre krytiny s vysokou plošnou hmotnosťou. S váhou krytiny vhodnej práve na Váš dom je najlepšie sa poradiť s odborníkom v predajni alebo montážnikom ktorý Vám strechu bude montovať.

Aký druh krytiny si vybrať?

ĽAHKÉ KRYTINY
Ľahké krytiny (napr. plechové a vláknocementové pásy) majú v porovnaní s ťažkými krytinami o niečo kratšiu životnosť. Ľahké krytiny sa ukladajú na debnenie opatrené hydroizolačnou fóliou. Tieto rytiny sú momentálne veľmi obľúbené medzi zákazníkmi keďže ich cena je nižšia ako pri ťažkých. Pri ľahkej krytine je potrebné zvážiť, na ako dlho a v akých poveternostných podmienkach bude krytina spĺňať svoj účel.

ŤAŽKÉ KRYTINY
Ťažké krytiny sa vyznačujú vyššou odolnosťou, ale zároveň i vyššou cenou. Patrí k nim napr. betónová, kamenná, či pálená keramická krytina. Ťažké krytiny sa ukladajú na vopred pripravené latkové rošty. Ide o trošku komplikovanejší spôsob kladenia krytiny avšak práca je odmenená samozrejme životnosťou. Pri ťažkej krytine ako je už z názvu jasné, je dôležité uvedomovať si jej váhu a zabezpečiť preto aby nosná konštrukcia strechy bola dostatočná nie len v tejto chvíli ale aj v priebehu rokov používania.

Sklon strechy. 

Výber vhodnej strešnej krytiny musí byť ovplyvnený najmä jej schopnosťou odvádzať vodu. Podľa tejto vlastnosti danej povrchovou úpravou krytiny je určené jej použitie pre konkrétny sklon. Na plytký sklon striech už od 3° sa používajú súvislé strešné krytiny ako lepenkové, plechové a asfaltové pásy a fólie. Od 7° trapézové a od 10° bituménové krytiny. Od sklonu 15° si môžeme vybrať medzi vláknocementovými doskami, vlnitým plechom alebo modernými plechovými krytinami, ktoré imitujú dizajn klasických škridiel. Od 22° sa najlepšie osvedčí betónová alebo keramická krytina vo forme profilovaných škridiel, zatiaľ čo od sklonu 30° treba používať betónové alebo keramické škridle neprofilované, krytiny z umelej alebo prírodnej bridlice a asfaltové šindle.

Štruktúra povrchu

V lokalitách, kde predpokladáme časté snehové zrážky, by sme sa mali rozhodnúť pre krytinu s hladkým povrchom ako napr. kovové šindle alebo glazúrovanú keramiku. Sneh sa po nej totiž ľahšie zošmykne, nehromadí sa nezaťažuje zbytočne strechu. Navyše, na krytinách s drsnejším povrchom sa aj ľahšie zadržiava neželaný prach a iné nečistoty, ktoré sú častou príčinou obrastania striech machom.

Ďalšie dôležité faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výbere krytiny:

  • KVALITA
  • ZÁRUKA
  • ESTETICKÉ POŽIADAVKY

Pre aký odkvapový systém sa rozhodnúť?

V súčasnosti je najpoužívanejším materiálom na výrobu klampiarskych prvkov plech. Používa sa predovšetkým pozinkovaný plech. Ďalšími klasickými klampiarskymi materiálmi sú oceľový, hliníkový, medený a zinkový plech. Medzi novšie materiály patrí plast a hliník chránený vysoko odolným lakom, ktorý zvyšuje jeho úžitkové vlastnosti a predlžuje životnosť. Ďalším moderným materiálom je aluzinok – zliatina zinku a hliníka, ktorého životnosť je šesťkrát dlhšia ako životnosť pozinkovaného plechu.

Najpoužívanejšie plechy:

Oceľový plech v súčasnosti sa používa predovšetkým na výrobu hákov. Je známy tým, že je potrebné ho pravidelne ošetrovať. Najlacnejším spôsobom je náter.
Pozinkovaný plech je oceľový s nanesenou niekoľko mikrometrovou vrstvou zinku. Jeho výhodou sú relatívne nízke zaobstáravacie náklady, nevýhodou krátka životnosť a nevyhnutnosť pravidelného ošetrovania ochranným náterom.
Hliníkový plech sa vyrába elektrolýzou z prírodnej látky zvanej bauxit. V praxi sa dá použiť rovnako ako pozinkovaný plech. Jeho najväčšou výhodou je malá hmotnosť a hlavnými nevýhodami lámavosť a nemožnosť spájania spájkovaním. Jeho cena je iba o niečo vyššia ako cena pozinkovaného plechu, jeho životnosť je asi štyrikrát dlhšia.
Medený plech sa používa vo forme niekoľkých druhov zliatin. Nevyžaduje povrchovú úpravu, sám si atmosférickými vplyvmi vytvára ochrannú vrstvu – patinu. Na použitie v klampiarstve má najlepšie vlastnosti. Je ľahký, tvarovateľný, mäkký, dá sa spájať spájkovaním a nevyžaduje nijakú údržbu. Jeho životnosť je takmer neobmedzená, závisí iba na vonkajších negatívnych vplyvoch (kyslé dažde, UV žiarenie a pod.). Jeho najväčšou nevýhodou je vysoká zaobstarávacia cena.
Zinkový plech sa v stavebníctve používa predovšetkým vo forme zušľachteného zinku pod názvom titánzinok. Má podobné vlastnosti ako medený plech. Nevyžaduje nijaké ďalšie protikorózne úpravy. Jeho životnosť je však časovo obmedzená, pretože sa vplyvom prostredia stenčuje. Jeho cena sa pohybuje na úrovni medeného plechu.
Na našom trhu sa začínajú presadzovať aj v zahraničí už dlhší čas používané materiály. Predovšetkým pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou z plastu. Tento plech je hĺbkovo žiarovo pozinkovaný a po pastivácii je upravený základným náterom a vrstvou plastu. Materiál výborne kombinuje vlastnosti ocele a plastu. Je pevný, húževnatý, tepelne stabilný, plastová vrstva zabraňuje korózii a zabezpečuje farebnú stálosť. Jeho najväčšou výhodou je dlhá životnosť a relatívne nízka cena. Nedá sa spájkovať, iba falcovať.
Aluzinkový plech je oceľový plech, na ktorom je nanesená zliatina hliníka, zinku a kremíka. Jeho životnosť záleží na vonkajšom prostredí, ale oproti pozinkovanému plechu je šesťkrát dlhšia.
Plast – ide o formu tvrdeného plastu, z ktorého sa vyrába najmä odkvapový systém.

Kombinácie materiálov

Pri výbere kovovej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov musíme dodržiavať určité zásady. Obe časti strechy by mali byť z rovnakého materiálu alebo z materiálu s rovnakým elektrolytickým potenciálom, aby v prípade vlhkosti nedochádzalo k elektrolytickej korózii. Napríklad na železo, hliník a zinok má negatívny vplyv meď. Rovnako je problematické položiť na strechu krytinu, ktorá má životnosť dlhšiu niekoľko desiatok rokov klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, ktorého životnosť sa bez pravidelného ošetrovania odhaduje na päť až desať rokov. Je ťažko predstaviteľné ako každé dva roky vstupuje majiteľ na svoju strechu z kvalitnej krytiny a natiera klampiarske prvky!